Segmentleider

Sector: Productie
Niveau:
Plaats: Dordrecht
Solliciteer

Beschrijving

Bedrijfsomschrijving

Onze opdrachtgever heeft al meer dan 80 jaar een reputatie hoog te houden als het gaat om ontwerp, fabricage en verkoop van onder andere meetinstrumenten. Deze opdrachtgever is wereldwijd actief in meer dan 40 landen. Gedreven door innovatie is zij ??n van de voornaamste producenten in deze industrie. Er werken momenteel 350 medewerkers. Zij is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en productie van magnetische inductieve en ultrasone flowmeters.

Functieomschrijving

De segmentleider is verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van het segment en het behalen van de gestelde targets van het betreffende segment.

Onderstaand tref je je voornaamste werkzaamheden binnen deze functie:

 • het organiseren, aansturen en controleren van de voorbereiding en uitvoering van de productie binnen het segment;
 • het behalen van een goed resultaat en de gestelde KPI’s zoals kwaliteit, leverbetrouwbaarheid, doorlooptijd etc. en het rapporteren hierover aan de leiding.
 • initi?ren en toepassen van Lean & Kaizen methodes.
 • bepaalt de optimale organisatie van het segment en het schept de noodzakelijke voorwaarden;
 • stemt orders af met de Centrale planning en ziet toe op een adequate voorbereiding en planning van orders;
 • stuurt de medewerkers (direct groepsleiders, werkvoorbereider, planner, administratief medewerker en indirect 30 – 100 man) in het segment aan, stemt uit te voeren werkzaamheden met de medewerkers af en verschaft hen informatie;
 • analyseert en lost voorkomende problemen van technische, logistieke, organisatorische en personele aard op;
 • voert het personeelsbeleid uit (waaronder: motiveren, selecteren, inwerken, beoordelen van personeel, regelen van verlof en overwerk, terugdringen van verzuim, inzetten van tijdelijke arbeidskrachten);
 • implementeert en ziet toe op de uitvoering van KAM-aspecten (kwaliteit, ARBO en milieu);
 • stemt werkzaamheden af met andere afdelingen als Engineering, Kwaliteitszorg, Marketing en Ontwikkeling en neemt deel aan gereguleerd overleg;
 • denkt mee over en ondersteunt de implementatie van nieuwe producten;
 • onderhoudt contacten met leveranciers en eventueel met (inspecteurs van) klanten;
 • bewaakt en stuurt op het financieel resultaat en de gestelde KPI’s van het segment
 • initieert en voert maatregelen door gericht op productieverbeteringen, efficiency en kostenbeheersing (maakt daartoe onder meer een investeringsplan);
 • ziet toe op een adequate en tijdige productieadministratie;
 • stelt het budget op inzake kosten, personeel en investeringen en bewaakt de toegewezen budgetten;
 • stelt managementinformatie op (waaronder maandrapportages) ten behoeve van de Productie en de Directie.


Terug naar overzicht

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren